Trenutno niste prijavljeni !... Cijene i košarica za kupovinu su vidljivi nakon prijave.

Gdje se nalazite: Naslovna

Pojedinačni tanjuri !

Provjerite ponudu licenciranih igračaka !

Pojedinačno

Prigodni setovi za liker !

Vrhunski poljski porculan !

Lončići sa prigodnim i šaljivim natpisima !

Plišane igračke

Vilka Novaka 6,
42209, Sračinec (Varaždin) Hrvatska
Tel.: 042/ 215 777
Fax.: 042/ 215 778
E-mail: k-b@k-b.hr